Gör rum för konsten! Malmö Stad och Little Finger presenterar Konstikubik. En glascontainer; en serie konstnärliga experiment. Under 2019 tar Konstikubik form med installationer gjorda av åtta lokala konstnärer på olika platser i Malmö. Projektet vill synliggöra den lokala konstscenen och skapa ett spännande möte mellan allmänheten och konstnärer i Malmö.
Konstnärer bjuds in att skapa en installation i containern - med utgångspunkt i sin egen konst. I containern kan konstnärer experimentera med formen av sin konst, rummets kapacitet samt utmana gränser för hur konst kan presenteras.

Kommande projekt i Konstikubik
1/11 - 2/11 Anders Reventlov

Anders Reventlov

Who is afraid of the ABC?

Hip Hop Weekend, Folkets Park

1/11 - 3/11

Konstnären Anders Reventlov visar installationen Who is afraid of the ABC som ställer frågor kring varför människor kommit att frukta bokstäver som uttrycksform inom konsten. Han vänder sig till det skriftligt personliga. Med referenser bakåt i konsthistorien, från Duchamps okonventionella idéer, till Malmö Konsthalls utställning TECKEN (1978) utmanar Reventlov förståelsen för vad som kan vara konst. Han belyser rädslan för det skrivna som konstnärlig uttrycksform, särskilt i dess obehöriga form, i det gemensamma offentliga rummet. Varför denna rädsla?

Med installationen Who is afraid of the ABC visar Anders Reventlov flera teckningar och en duk där skriftliga element ingår, men inte som uttalanden eller som saker som ska förstås/läsas. Möjligtvis växer medvetenheten om människans existens och om den personliga skriftformen. Som ett e-shop-fönster ser du in på något som kan verka skyddat och bevarat för eftervärlden. Ett minne av något viktigt, något som en gång var. Eller så påminns du om att vi bör och ska behålla rätten och möjligheten att få uttrycka oss fritt som människor.

Se mer av Anders verk

Johan F. Karlsson

Den nya solen passerar åtta punkter innan den detonerar på jordens glänt.

European Street Food Awards
Stora Varvsgatan 14

28/9 - 29/9

Johan F. Karlsson’s konstnärliga arbete omfattar bland annat fotografi, skulptur, video och installation. En viktig del i hans konstnärliga process är samspelet mellan materiellt uttryck och rum, samt strävan efter experimentella möten i perception och närvaro. Han är intresserad av bildens rumsliga och fysiska potential och hur vi orienterar oss kring bilder. Utgångspunkten i F. Karlsson’s installationer och skulpturala verk är ofta influerade av koncept som lokalitet, tid och rörelse.

För Konstikubik har F. Karlsson arbetat med en rumslig situation där en sfär utsätts för konträra vindtryck . Den rör sig oförutsägbar i containern och framstår sig som ett oroligt objekt som ser ut att vilja bryta sig ur glaskubens restriktion och form. Sfären i glaskuben står mellan gränsen av att explodera, eller tvina bort i en innesluten omgivning.

Johan F. Karlsson (f. 1984) är en bildkonstnär verksam i Malmö. Han utexaminerades 2019 med en konstmagisterexamen från Aalto Universitetet i Helsingfors.

Se mer av Johans verk

 

Hedda Hørran

HARD SNAKE WORK - just did it

Malmöfestivalen
13/8 - 16/8

Hedda Hørran är bildkonstnär som bland annat arbetar med målning, skulptur och installation. Hon bygger ofta storskaliga platsspecifika installationer. Hennes arbeten utgörs av olika material. Textilier, rep, trä och sten utgör ofta en grund, som blir till en duk, för målningen. Varje beståndsdel av installationen är del av en dialog kring ett tema som fascinerar henne. Under sin medverkan på Celsius Projects 2018 visades trilogin Harder Faster, där temat bottnade i intresset för motorsport.

För Konstikubik och Malmöfestivalen har Hedda Hørran arbetat med målning på textilier. Fascinationen för motorsportens estetik fortsätter.

Hedda Hørran (f.1989, Skien, Norge) utexaminerades vid Kunstakademin i Trondheim 2016. Hon arbetar aktivt som bildkonstnär och filmskapare med bas i Malmö och i Skien.

Se mer av Heddas verk

Josef Söreke
& Kristin Warfvinge

Transformera! Komponera! Musicera!

Malmöfestivalen
9/8 - 12/8

Musik byggs av glädje, instrument byggs av skrot. Kom och bygg, kom och lyssna, kom och titta!

En workshop-, konsert-, och installationsserie om nya musikinstrument av gammalt skräp.

Transformera! Komponera! Musicera! är projektet skapat av Kristin Warfvinge och Josef Söreke som går ut på att bygga, skriva för och spela på instrument av återvunnet skrot. Med enkla verktyg görs det bortkastade om till uttrycksmedel av såväl visuellt som klingande slag. Projektet ser olika ut vid varje genomförande. Det har mynnat ut i konserter med löst eller strikt planerade stycken. Senaste gången presenterades det som en utställning på galleri Molekyl där instrumentens utseende var i fokus lika mycket som deras ljud. Projektet är öppet för alla som vill vara med. Oavsett format präglas projektet av lekfullhet och nyfikenhet.

Kom förbi när verkstaden är öppen och delta i skapandet av nya instrument. Kom på konsert och lyssna på hur instrumenten låter live. Kom när inget speciellt står på schemat; för att i lugn och ro begrunda skapelserna ackompanjerat av en ljudkomposition med bitar från tidigare konserter.

I år får verkstaden hjälp av mästerkreatören Viktor Auregård. Även musikerna Nicklas Lundberg och Dan Schyman deltar på konserten.

Rina Eide Løvaasen

The Energy Between Realms

Ribersborgsstranden
5/7 - 11/7

The Energy Between Realms (2018-) är det pågående forskningsprojektet och den undersökande objektserien skapad av Rina Eide Løvaasen. Kommande presentation är en platsspecifik installation i samband med Konstikubik där Rina Eide Løvaasen berättar att arbetet kommer hem till Ribban. Objektserien består av olika material. Kalksten, metall och glas utgör en särskild del. Förenat med marint plastavfall, uran och försilvring bildar det sammanfogade en visuell representation av den ämnesöverskridande forskning som ligger bakom projektet.

Filip Rahim Hansson

Min kub, min värld

Magistratsparken
31/5 - 2/6

Filip Rahim Hanssons konst speglar hans drömvärld av lätthet, glädje och hur han önskar att världen vore. Han rör sig mellan olika medium, bl.a att måla t-shirts. Det praktiska arbetet skiljer sig också från gång till gång. Han har tidigare experimenterat med att måla på glas och speglar men nytt för detta projektet är att anta utmaningen både till skala och form.
 
Komplexiteten i att ringa in vad för typ av konst Filip Rahim Hansson gör samspelar med hans egna personliga utveckling där han konfronterar flera olika sidor av sig själv. Det kan vara perioder av depression likväl lyckliga episoder i livet – alltigenom en naivistisk sida av honom med blicken mot en dröm om hur han önskar att allting vore.
 
Bildvärlden han skapar och rör sig i tar avstamp i politik, en politisk vilja, både som inspiration och som drivkraft. Eftersom det många gånger ligger till grund för hans skapande för att kunna uttrycka sig och dels för att kunna förändra. “Men det är inte alltid självklart för betraktaren att kunna se det“, säger han själv. 
Hans politiska ådra skriker av frustration över ett samhälle med destruktiva system av strukturer som, enligt honom själv, inte tar hänsyn till mänskliga aspekter av livet.
 
Men för Filip Rahim Hansson innebär sökandet efter att lyckas med konsten och livet – att våga och att göra. Med sitt skapande vill han förmedla sina tankar om en annan syn på världen. Vilket bara kan ske utan tvång med en ständig ärlighet, en helhjärtad insats av honom själv.
 
Filip Rahim Hansson säger själv att “idén med att måla en hel container med filmjölk kanske inte är det mest logiska men helt klart det som gör konst i kub till något intressant för honom som skapare och dig som betraktare.”

Se mer av Filips verk